WikiPERUBATAN:General disclaimer

From wikiPERUBATAN
Jump to: navigation, search

WikiPERUBATAN merupakan sumber rujukan bebas dan terbuka. Ia adalah hasil usaha beberapa individu dan sukarelawan yang berusaha untuk membangunkan sumber pengetahuan sebagai rujukan ahli PERUBATAN. Struktur projek ini membolehkan seseiapa sahaja yang mempunyai sambungan Internet untuk mengubah kandungannya. Maka, dimaklumkan bahawa sebarang maklumat dipaparkan dalam WikiPERUBATAN tidak semestinya telah dinilaikan kesahihannya oleh golongan profesional dalam bidang berkaitan untuk ketepatan dan kesahihan maklumat.

Sukarelawan WikiPERUBATAN sentiasa berusaha untuk memastikan maklumat yang disediakan benar dan tepat mengikut sumber dan bahan yang terkini. Namun begitu, WikiPERUBATAN tidak menjamin sebarang ketepatan maklumat di sini. Kandungan sesuatu rencana mungkin telah disunting, dirosakkan atau ditukar oleh seseorang yang mempunyai pendapat atau pengetahuan berlainan dalam bidang berkenaan.

Baca juga

Wikipedia:General disclaimer